INFORMATION OM GDPR

Den 25 maj 2018 ersätts personuppgiftslagen med dataskyddsförordningen (GDPR). I samband med den nya GDPR-lagen behöver vi informera om hur vi hanterar dina personuppgifter. Att vi kan få spara dina kontaktuppgifter är en viktig del i hur vi på ett effektivt sätt kan hantera dina bokningar samt att vi kan komma att skicka information kring din bokning angående avbokningsregler eller inför ditt arrangemang. Genom att vi lagrar dina personuppgifter kan vi på ett mer effektivt sätt ge dig personlig och anpassad information kring din bokning. Vi hanterar alltid data om dig på ett pålitligt och lagligt sätt.

Ta gärna del av och läs hur vi använder dina personuppgifter här:

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver nedan.  
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande:

VID KÖP AV VÅRA TJÄNSTER:
För- och efternamn, Personnummer, Adress, Mailadress, Telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är för att kunna leverera vår tjänst till dig och för bokföringslagen. Vi får dem uppgifterna personligen från dig när du genomför ett köp på vår hemsida, via e-mail eller via våra samarbetspartners som presenterar våra tjänster eller produkter på sin hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår hemsideleverantör New Zenler, hos vår bokföringsleverantör Björn Lundin AB. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

UTSKICK:
Vi sparar namn och mailadress hos mailleverantör för utskick av informationsmail och kampanjutskick. De uppgifterna fyller du själv i och samtycker till när du gör ett köp av tjänster eller produkter av oss. Du kan sedan när du vill med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss.

REFERENSER:
 Vi sparar referensutlåtande som text, bild eller video av kunder som har givit ett skriftligt godkännande. Godkända referenser publicerar vi på vår hemsida och på utvalda kanaler på sociala media, Facebook, och Instagram. De sparas tills vi ersätter dem med nya eller tills vår referens vill att de ska tas bort.  

SAMMANFATTNINGSVIS:
Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredjepart.  Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@resgladh.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Uppdaterad 2023-12-06